Ge barnen karlek, mera karlek samt an mera karlek

Ge barnen karlek, mera karlek samt an mera karlek

“ odl kommer folkvettet fran sig sjalv.” Alla vet Astrid Lindgrens odl sjalvklara samt tankevackande ord. Att avkrava lararprofessionen det har mantra befinner sig emellertid ej uppsyn mening. Pro mej koper det ifall att manga larare ty jag, tillsamman nagot djupare betydels, kan beratta mi alskar karna jobb. Auran jag bar tillsammans jag till var arbetsdag ar en nodvandig faktor darfor att klaffa tillsammans karna mandat.

Genom aren har sjalv skrivit forsavit det mesta sasom driver mej som lektor, fran undervisningsmetoder, didaktik och hjarnfunktioner mot mer subtila medel sasom rostlage och kroppssprak. Denna gang amna mig bliva mer intuitivt proffs, inspirerad av professor Carol Ann Tomlinson. Fortsatt lasa plugge hot alternativ chans – fjarilar i magen eller trygghet?

Promenera det ens att atnjuta felfri samsyn?

Det marks synnerligen att det befinner sig sommarlov, skolgarden ar alldeles https://kissbrides.com/sv/heta-kanadensiska-kvinnor/ innehallslos samt skolans skolsal befinner si helt folktom. Det finns marklig lektor innestaende samt andock ino en fraktio skolan rader en febril aktivitet. I fyra klassrum arbetar larare samt elever med ino arets somlat de elever saso riskerar att atnjuta omdome F inom slutet bruten klass 9. Eleverna age mirake varterminen fatt erbjudande forsavitt 50 timmars sommarskola under do tvenne forsta veckorna villig sommarlovet. Lite mer an 50 elever har tackat givetvis mot att deltaga nedanfor hela alternativt delar itu sommarskolan. Skarpa ligger villig svenska sprake, engelska samt matematik, men det finns aven markli elever sasom behover komplettera inom andra amnen. Det inneha iblan varit en ganska brysk diskussion forsavit sommarskolans existera alternativt inte befinna. Andock jag anser vi behover nyansera denna debatt samt synliggora vilka fordelar sasom sommarskolan pro med sig. Fortsatt studer Sommarskolan – nago opportunitet.

I enlighet me skild studier finns det manga framgangsfaktorer for tursam skolutveckling dar samsyn ar en fran dom. Att bilda samsyn ino ar ingen quick fix inte med kraver langsiktighet, helhetsperspektiv sam skarp villig skolans portal syssla. Andock vad befinner si samsyn sam hur skapar karl samsyn?

Odla varenda aret med min nya fyra fardi. En larorikt ar inneha natt sin anda och forhoppningsvis har vi all blivit lite visar.

Prioriteten forut undertecknad ager blivit att skapa rutiner, metodkannedom och relationer

Att anlagga nago rang och en klassrumsklimat befinner sig pro jag basal darfor at kunna dana larandesituationer darbort eleverna kanner sakerhet inom att utmanas och utvecklas. Det mi lart jag genom mina ar som lektor ar, att mirake det etta aret tillsamman en farsk standard vasna det centrala innehallet och all vara formagor fardas i passagerarsatet.

At nagon borjan, innan eleverna dykt upp skapar mi nagon personligt malbild kring dessa tre punkter. Baksida av underben vill mig ha sam vad ar syftet tillsammans var fraktion grima malbild. Mig forsoker se at att den av punkterna saso valjs framst upplevs som genomforbar genom att plantera malet/ribban mattligt hogt. Centralt att forsta att nagon erektion befinner si lattare att langsam stegra annu att dampa, emedan det kan bilda ett avo upplevelse samt nagon kansla av forlus forut dig som lararinna samt pro eleverna. Borja darfor begransat och valj e varudeklaration at punkterna saso ni kanner ar mojligt och resten tillat introduceras slut tid, tiden det ha tar ar valinvesterad.

Nar det kommer till rutiner odla valjer mi att borja tillsamman dom enklare som hurdan vi promenerar in i en klassrum, hurda vi staller oss bortom stolarna samt halsar kungen varandra innan vi sitter ne. Centrum anledning arme befinner sig spartanskt, att organiserat intrad i ett skolsal sam saga hej, ager mig markt skanke en lugn start samt befinner si ett begriplig separator emellan vilopaus samt lektion. Jag kanner till att marklig age ohindrat inslapp darborta eleverna promenera in nar de kommer, tillats karl det att funk odl ar det forstas ocksa nagon rutin sasom kan funka. Viktigast ar att ni sasom idioter kan sta stav din rutin sam ager e tydligt anledning sasom ni kan forklara for eleverna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *